Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med denna dataskyddsförklaring vill vi informera dig om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informerar denna dataskyddsförklaring dig om dina rättigheter. Behandlingen av personuppgifter, till exempel namn, adress, e -postadress eller telefonnummer till en registrerad, utförs alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU).

Vår dataskyddsförklaring är baserad på de termer som den europeiska lagstiftaren använde för direktiv och förordningar när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) antogs. Enligt förordningen ska dataskyddsförklaringen vara lätt att läsa och förstå. Om du fortfarande har några frågor eller vill ha detaljerad information, tveka inte att kontakta oss.

1. Namn och adress till den person som är ansvarig för behandlingen
Den ansvariga enligt artikel 4 i EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är:

JUTEC värmeskydd och isoleringsteknik GmbH
I korsningen 6-8
26180 Rastede
Telefon: +49 (0) 4402 - 8632-0
E -post: info@jutec.com

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Dataskyddsombud: JUTECWärmeschutz und Isoliertechnik GmbHs lagstadgade dataskyddsombud är: Hergen Jenta – OnPoint-IT GmbH Am Strehl 153-155 26125 Oldenburg Telefon: 0441 380 385 70 E-post: Datenschutz@JUTEC.com

2. Dina rättigheter
Enligt GDPR har du följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till information
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)
 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att klaga
  Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd i enlighet med artikel 77 i GDPR. För att göra detta kan du till exempel kontakta tillsynsmyndigheten för din bostad eller arbete. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

3. Invändning eller återkallelse mot behandling av dina personuppgifter
Det är din rätt, av skäl som härrör från din specifika situation, att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som är baserad på artikel 6 (e) eller (f) GDPR. Detta är till exempel fallet när behandling inte krävs för att uppfylla ett kontrakt. När du utövar din rätt att invända ber vi dig att förklara orsakerna. Efter att ha undersökt situationen kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter, såvida inte tvingande legitima skäl uppväger dina rättigheter och intressen.
Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke till oss i enlighet med art. 7 stycke 3 GDPR. Återkallelsen påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.
Oavsett detta har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Du kan rikta din invändning mot kontaktadressen ovan för den ansvariga.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information
När vi använder vår webbplats för informationsändamål sparas data och information från datorsystemet på den anropande datorn - så kallade serverloggfiler - automatiskt på servern hos vår internetleverantör. Detta datainsamling är tekniskt nödvändigt för att säkerställa stabiliteten och säkerheten på vår hemsida. Vid användning av denna allmänna data och information drar webbplatsoperatören inga slutsatser om den berörda personen. Den rättsliga grunden för lagring av data och loggfiler är Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Följande data samlas in:

 • IP-adress
 • Datum och tid för sidvyn
 • Tidszonskillnad till Greenwich medeltid (GMT)
 • Begärans innehåll (startsida och undersidor som du besöker)
 • mängden data som överförs
 • Åtkomststatus / HTTP -status
 • Internetleverantör av systemet för åtkomst
 • Webbplats från vilken begäran kommer (referens -URL)
 • Webbläsartyp, webbläsarversion, språk för webbläsarens programvara
 • Operativsystem som används

5. Cookies
Vi använder cookies på vår hemsida. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie -ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en rad tecken genom vilka webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagrades. Detta gör det möjligt för de webbplatser och servrar som besöks att skilja den enskilda personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan identifieras och identifieras via det unika cookie -ID.
Genom att använda kakor kan vi ge dig en mer användarvänlig tjänst som inte skulle vara möjlig utan inställningen av kakor. Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras för användarens intresse.
Du kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning i webbläsaren som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. Dessutom kan cookies som redan har ställts in raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om du inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används kan det hända att alla funktioner på vår webbplats inte är fullt användbara.

6. Upprätta kontakt
Om du förser oss med personuppgifter via e -post eller använder ett kontaktformulär kommer vi automatiskt att spara och behandla dessa uppgifter för att kunna behandla din begäran. När data överförs via ett kontaktformulär sker detta via en krypterad SSL -anslutning. Dessa personuppgifter överförs inte till tredje part. Dina uppgifter som överförs till oss kommer att raderas så snart lagring inte längre behövs eller vi kommer att begränsa behandlingen om det finns lagstadgade lagringsperioder.

7. Rutinmässig radering av personuppgifter
Vi lagrar och behandlar endast dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppnå lagringsändamålet eller för att detta har föreskrivits av de europeiska direktiven och förordningarna eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar. Om lagringsändamålet inte längre gäller eller efter att tidsfristen har gått ut kommer dina personuppgifter rutinmässigt att raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

8. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
I den mån vi erhåller samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter fungerar artikel 6 ai EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.
Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av ett kontrakt som den registrerade är part i, fungerar artikel 6 b b GDPR som rättslig grund. Detta gäller även för bearbetningsoperationer som krävs för att genomföra åtgärder före avtal.
I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet som vårt företag är föremål för, fungerar artikel 6 (c) GDPR som rättslig grund.
I händelse av att den registrerades eller andra fysiska personers vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, artikel 6 punkt 1 upplyst. d DSGVO som rättslig grund.
Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part och om den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte överväger det förstnämnda intresset, fungerar artikel 6 (f) GDPR som rättslig grund för behandling.

9. Google översätt
Som ett internationellt / globalt företag vill vi erbjuda kunder och besökare på vår webbplats möjlighet att se vår webbplats och onlinebud på deras respektive nationella språk. För att göra detta använder vi Google Translate, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För att kunna använda Google Translate -funktionen är det tekniskt nödvändigt att webbläsaren du använder för att ansluta till Googles servrar. Din IP -adress kommer att överföras och eventuellt sparas. Användningen av Google Translate sker i intresse av en informativ och optimerad presentation av vårt online -erbjudande och representerar därmed ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 st. 1 lit. f GDPR »Googles sekretesspolicy

Bläddra till början