Avtryck

Avtryck

Angaben gemäß § 5 TMG:

JUTEC värmeskydd och isoleringsteknik GmbH
I korsningen 6-8
26180 Rastede
Telefon: +49 (0) 4402 - 8632 - 0
Fax: +49 (0) 4402 - 8632 - 499
E-post: info@jutec.com

Vertreten durch:
VD Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Axel Jung
VD Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Jung
Chef Mr. Dipl.-Betrw. Jörn-Bo Hein

Registrering i handelsregistret,
Registerrätt: Oldenburg tingsrätt
Registreringsnummer: HRB nr 3946

Momsidentifikationsnummer enligt §27 a momslag: DE 188 104 562

Tvistlösning: EU -kommissionen tillhandahåller en plattform för online -tvistlösning (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du hittar vår e -postadress i det juridiska meddelandet ovan. Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsprocesser inför en konsumentnämnd.

Fotografier: Rättigheterna till alla bilder som används på denna webbplats ägs av webbplatsoperatören, om inte annat anges. Användning för kommersiella ändamål är inte tillåten utan föregående samråd. Om du behöver en bild för kommersiella ändamål (t.ex. reklam), vänligen kontakta ovanstående kontaktadress. I det här fallet behöver vi skriftlig information om ditt projekt (via e-post eller fax) samt en exemplar. Först då kan ett beslut fattas om motsvarande bild kan göras tillgänglig.
Upphovsrätten till bilderna innehas av:
Tobias Trapp » mail@tobiastrapp.eu
Ruediger Bischoff »  Rod@RodsWelt.de
Laserbild: ®original_R KB av Stefan Ladda pixelio.de
Grafisk världskarta »dinesh, lager.adobe.com

Uppfattning och implementering av hemsidan » Brinkhaus / Ferchow reklambyrå | Rastede


Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med avsnitt 7 (1) i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt 8–10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om ett specifikt rättsligt brott. Så snart vi får kännedom om sådana lagöverträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredje parts webbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för möjliga lagöverträdelser vid den tidpunkt då de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis på brott mot lagen. Så snart vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Copyright
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Dubblering, bearbetning, distribution och alla former av utnyttjande utanför upphovsrättslagens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören iakttas upphovsrätten till tredje part. I synnerhet är tredje parts innehåll markerat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett intrång i upphovsrätten, ber vi dig att meddela oss om detta. Så snart vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Bläddra till början