Personvernerklæring

Personvernerklæring

Med denne databeskyttelseserklæringen vil vi informere deg om typen, omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre informerer denne databeskyttelseserklæringen deg om dine rettigheter. Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e -postadresse eller telefonnummer til en registrert, utføres alltid i henhold til General Data Protection Regulation (EU).

Vår databeskyttelseserklæring er basert på vilkårene som den europeiske lovgiver brukte for direktiver og forskrifter da General Data Protection Regulation (GDPR) ble vedtatt. I henhold til forskriften skal databeskyttelseserklæringen være lett å lese og forstå. Hvis du fortsatt har spørsmål eller trenger detaljert informasjon, ikke nøl med å kontakte oss.

1. Navn og adresse til personen som er ansvarlig for behandlingen
Personen som er ansvarlig i henhold til artikkel 4 (7) i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er:

JUTEC varmebeskyttelses- og isolasjonsteknologi GmbH
I krysset 6-8
26180 Rastede
Telefon: +49 (0) 4402 - 8632-0
E -post: info@jutec.com

Ansvarlig instans er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Databeskyttelsesansvarlig: Den lovpålagte databeskyttelsesansvarlig til JUTECWärmeschutz und Isoliertechnik GmbH er: Hergen Jenta – OnPoint-IT GmbH Am Strehl 153-155 26125 Oldenburg Telefon: 0441 380 385 70 E-post: Datenschutz@JUTEC.com

2. Dine rettigheter
I henhold til GDPR har du følgende rettigheter overfor oss med hensyn til dine personlige data:

 • Rett til informasjon
 • Rett til utbedring
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt)
 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
 • Rett til dataportabilitet
 • Rett til å klage
  Hvis du er av den oppfatning at behandlingen av dine personopplysninger bryter med GDPR, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse i samsvar med artikkel 77 GDPR. For å gjøre dette kan du for eksempel kontakte tilsynsmyndigheten for bostedet eller arbeidet ditt. En liste over databeskyttelsesoffiserer og deres kontaktinformasjon finner du på følgende lenke: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

3. Innvending eller tilbakekalling mot behandling av dine personopplysninger
Det er din rett, av årsaker som oppstår fra din spesielle situasjon, når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg, som er basert på artikkel 6 (1) (e) eller (f) GDPR. Dette er for eksempel tilfellet når behandling ikke er nødvendig for å oppfylle en kontrakt. Når du utøver din rett til å protestere, ber vi deg om å forklare årsakene. Etter å ha undersøkt situasjonen, slutter vi å behandle personopplysningene dine, med mindre tvingende legitime grunner oppveier dine rettigheter og interesser.
Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket til oss i samsvar med artikkel 7 nr. 3 GDPR. Tilbakekallelsen påvirker ikke lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallelsen.
Uansett dette har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for reklame og dataanalyse. Du kan rette innsigelsen til kontaktadressen ovenfor for den ansvarlige.

4. Innsamling av generelle data og informasjon
Når nettstedet vårt bare brukes til informasjonsformål, lagres data og informasjon fra datasystemet til datamaskinen som ringer - såkalte serverloggfiler - automatisk på serveren til vår internettleverandør. Denne datainnsamlingen er teknisk nødvendig for å sikre stabiliteten og sikkerheten til hjemmesiden vår. Når du bruker disse generelle dataene og informasjonen, trekker ikke nettstedsoperatøren noen konklusjoner om personen det gjelder. Det juridiske grunnlaget for lagring av data og loggfiler er art. 6 avsnitt 1 lit. f GDPR. Følgende data samles inn:

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for sidevisningen
 • Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innholdet i forespørselen (startsiden og undersider du besøker)
 • mengden data som overføres
 • Tilgangsstatus / HTTP -status
 • Internett -leverandør av tilgangssystemet
 • Nettsted som forespørselen kommer fra (henviser -URL)
 • Nettlesertype, nettleserversjon, språk i nettleserprogramvaren
 • Operativsystemet som brukes

5. kjeks
Vi bruker informasjonskapsler på hjemmesiden vår. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres og lagres på et datasystem via en nettleser. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie-ID. En informasjonskapsel -ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en sekvens av tegn som nettsteder og servere kan tilordnes til den spesifikke nettleseren der informasjonskapselen ble lagret. Dette gjør det mulig for nettstedene og serverne som er besøkt å skille den enkelte nettleseren til den aktuelle personen fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiseres via den unike informasjonskapsel -ID -en.
Ved å bruke informasjonskapsler kan vi tilby deg en mer brukervennlig tjeneste som ikke ville vært mulig uten informasjonskapselinnstillingen. Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på nettstedet vårt optimaliseres i brukerens interesse.
Du kan når som helst forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent protestere mot innstillingen av informasjonskapsler. Videre kan informasjonskapsler som allerede er satt, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis du deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, er det ikke sikkert at alle funksjonene på nettstedet vårt er fullt brukbare.

6. Etablere kontakt
Hvis du gir oss personopplysninger via e -post eller bruker et kontaktskjema, lagrer og behandler vi disse dataene automatisk for å behandle forespørselen din. Når data overføres via et kontaktskjema, gjøres dette via en kryptert SSL -tilkobling. Disse personopplysningene overføres ikke til tredjeparter. Dine data som overføres til oss vil bli slettet så snart lagring ikke lenger er nødvendig, eller vi vil begrense behandlingen hvis det er lovfestede oppbevaringsperioder.

7. Rutinemessig sletting av personopplysninger
Vi lagrer og behandler kun personopplysningene dine i den perioden det er nødvendig for å oppnå lagringsformålet, eller som dette er gitt av de europeiske direktiver og forskrifter eller en annen lovgiver i lover eller forskrifter. Hvis lagringsformålet ikke lenger er aktuelt eller etter at fristen er utløpt, blir dine personlige data rutinemessig slettet i samsvar med lovbestemmelsene.

8. Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger
I den grad vi innhenter samtykke fra den registrerte for behandling av personopplysninger, fungerer artikkel 6 (1) (a) i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) som rettslig grunnlag.
Ved behandling av personopplysninger som er påkrevd for å oppfylle en kontrakt som den registrerte er part i, fungerer artikkel 6 (1) (b) GDPR som rettslig grunnlag. Dette gjelder også behandlinger som er nødvendige for å utføre tiltak før avtalen.
I den grad behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vårt selskap er underlagt, fungerer artikkel 6 (1) (c) GDPR som hjemmel.
I tilfelle vitale interesser til den registrerte eller en annen fysisk person krever behandling av personopplysninger, tjener artikkel 6 nr. 1 bokstav d DSGVO som hjemmel.
Hvis behandling er nødvendig for å ivareta en legitim interesse for vårt selskap eller en tredjepart, og hvis interessene, grunnleggende rettighetene og frihetene til den registrerte ikke oppveier den førstnevnte interessen, fungerer art. 6 (1) (f) GDPR som det juridiske grunnlaget for behandlingen.

9. Google Oversetter
Som et internasjonalt / globalt selskap vil vi tilby kunder og besøkende på nettstedet vårt muligheten til å se nettstedet vårt og online -tilbudet på sitt respektive nasjonale språk. For å gjøre dette bruker vi Google Translate, som drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. For å bruke Google Translate -funksjonen, er det teknisk nødvendig for nettleseren du bruker å koble til Googles servere. IP -adressen din vil bli overført og muligens lagret. Bruken av Google Translate skjer av hensyn til en informativ og optimalisert presentasjon av vårt online -tilbud, og representerer dermed en legitim interesse i betydningen av Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR »Googles personvernerklæring

Rull til toppen