Kontakt

Kontakt

Angaben Gemäß § 5 TMG:

JUTEC tepelná ochrana a izolačná technika GmbH
Na križovatke 6-8
26180 Rastede
Telefón: +49 (0) 4402 - 8632 - 0
Fax: +49 (0) 4402 - 8632 - 499
e-mail: info@jutec.com

Vertreten durch:
Konateľ pán Dipl.-Wirtsch.-Ing. Axel Jung
Konateľ pán Dipl.-Wirtsch.-Ing. Štefan Jung
Konateľ pán Dipl.-Betrw. Jörn-Bo Hein

Zápis do obchodného registra,
Registrový súd: Okresný súd Oldenburg
Registračné číslo: HRB č. 3946

Identifikačné číslo dane z obratu podľa §27 a zákona o dani z obratu: DE 188 104 562

Riešenie sporov: Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Našu e -mailovú adresu nájdete v právnom upozornení vyššie. Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

Fotografie: Práva na všetky obrázky použité na týchto webových stránkach vlastní prevádzkovateľ týchto webových stránok, pokiaľ nie je uvedené inak. Použitie na komerčné účely nie je povolené bez predchádzajúcej konzultácie. Ak potrebujete obrázok na komerčné účely (napr. Reklama), kontaktujte vyššie uvedenú kontaktnú adresu. V takom prípade potrebujeme písomné informácie o vašom projekte (e-mailom alebo faxom), ako aj vzorovú kópiu. Až potom sa môže rozhodnúť, či bude zodpovedajúci obrázok k dispozícii.
Autorské práva na fotografie vlastní:
Tobias Trapp » mail@tobiastrapp.eu
Ruediger Bischoff »  Rod@RodsWelt.de
Laserový obrázok: ® originál_R KB od Stefana Laddu pixelio.de
Grafická mapa sveta »dinesh, stock.adobe.com

Koncepcia a implementácia domovskej stránky » Reklamná agentúra Brinkhaus / Ferchow | Rastede


Zodpovednosť za obsah
Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za svoj vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecným právom v súlade s § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemedii (TMG). Podľa §§ 8 až 10 TMG ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú aktivitu. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecného zákona zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná iba od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o takýchto zákonných porušeniach, tento obsah ihneď odstránime.

Ručenie za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. V čase prepojenia stránok, na ktoré sa odkazuje, bolo skontrolované možné porušenie zákonov. V čase vytvorenia odkazu nebol nájdený žiadny nezákonný obsah. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je primeraná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

copyright
Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom webovej stránky podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Na duplikáciu, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh zneužívania mimo hraníc autorského zákona je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie týchto webových stránok sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na týchto stránkach nevytvoril prevádzkovateľ, dodržiavajú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, požiadame vás, aby ste nás na to zodpovedajúcim spôsobom upozornili. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takýto obsah okamžite odstránime.

Prejdite na začiatok