Polityka prywatności

Polityka prywatności

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych chcielibyśmy poinformować Cię o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto niniejsza deklaracja o ochronie danych informuje Cię o Twoich prawach. Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE).

Nasza deklaracja o ochronie danych opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń w momencie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zgodnie z rozporządzeniem oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia. Jeśli nadal masz pytania lub potrzebujesz szczegółowych informacji, nie wahaj się z nami skontaktować.

1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie
Osobą odpowiedzialną zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO) jest:

Technologia termoizolacyjna i izolacyjna JUTEC GmbH
Na skrzyżowaniu 6-8
26180 Rastede
Telefon: +49 (0) 4402 - 8632-0
E-mail: info@jutec.com

Podmiot odpowiedzialny: osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np nazwy, adresy e-mail o a..).

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@jutec.com lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

2. Twoje prawa
Zgodnie z RODO przysługują Ci wobec nas następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

 • W prawo do informacji
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do złożenia skargi
  Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ochrony danych zgodnie z Art. 77 RODO. W tym celu możesz na przykład skontaktować się z organem nadzorczym swojego miejsca zamieszkania lub pracy. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

3. Sprzeciw lub cofnięcie wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dzieje się tak na przykład, gdy przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji umowy. Korzystając z prawa do sprzeciwu, prosimy o wyjaśnienie przyczyn. Po zbadaniu sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że ważne uzasadnione powody przeważają nad Twoimi prawami i interesami.
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz w każdej chwili odwołać tę zgodę zgodnie z Art. 7 ust.3 RODO. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu odwołania.
Niezależnie od tego masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Swój sprzeciw możesz skierować na podany powyżej adres kontaktowy osoby odpowiedzialnej.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji
Gdy nasza strona internetowa jest wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych, dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego - tak zwane pliki dziennika serwera - są automatycznie zapisywane na serwerze naszego dostawcy usług internetowych. Takie pozyskiwanie danych jest technicznie niezbędne do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, operator strony internetowej nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przechowywania danych i plików dziennika jest Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Zbierane są następujące dane:

 • Adres IP
 • Data i godzina wyświetlenia strony
 • Strefa czasowa różni się od czasu Greenwich (GMT)
 • Treść zapytania (strona startowa i podstrony, które odwiedzasz)
 • ilość przesłanych danych
 • Status dostępu / status HTTP
 • Dostawca usług internetowych systemu dostępowego
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie (adres URL strony odsyłającej)
 • Typ przeglądarki, wersja przeglądarki, język oprogramowania przeglądarki
 • System operacyjny używany

5. Ciastka
Na naszej stronie głównej używamy plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.
Korzystając z plików cookie, możemy zapewnić bardziej przyjazną dla użytkownika usługę, która nie byłaby możliwa bez ustawienia plików cookie. Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w interesie użytkownika.
Możesz w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli wyłączysz ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.

6. kontaktowanie
Jeśli przekażesz nam dane osobowe pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego, automatycznie zapiszemy i przetworzymy te dane w celu przetworzenia Twojego zapytania. Gdy dane są przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, odbywa się to za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Twoje dane przesłane do nas zostaną usunięte, gdy tylko ich przechowywanie przestanie być wymagane lub ograniczymy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania.

7. Rutynowe usuwanie danych osobowych
Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub taki, który został przewidziany przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych. Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub po upływie terminu, Twoje dane osobowe będą rutynowo usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).
W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są wymagane do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO jako podstawa prawna.
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, Art. 6 (1) (f) RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

9. tłumacz Google
Jako firma międzynarodowa / globalna, chcielibyśmy zaoferować klientom i odwiedzającym naszą stronę internetową możliwość przeglądania naszej strony internetowej i oferty online w ich języku ojczystym. W tym celu korzystamy z Tłumacza Google obsługiwanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu skorzystania z funkcji Tłumacz Google jest technicznie konieczne, aby przeglądarka, której używasz, łączyła się z serwerami Google. Twój adres IP zostanie przesłany i ewentualnie zapisany. Korzystanie z Tłumacza Google odbywa się w celu informacyjnej i zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty online, a zatem stanowi uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO »Polityka prywatności Google

Przewiń do góry