OCHRONA WSZĘDZIE TAM, GDZIE PANUJE GORĄCO

W miejscu pracy, wszędzie tam, gdzie powstaje ciepło, konieczna jest ochrona ludzi, maszyn i środowiska. Podczas spawania i cięcia ściernicą czy palnikiem lub przy bezpośrednim oddziaływaniu płomieni konieczna jest wielkopowierzchniowa ochrona otoczenia.

 

OCHRONA OTOCZENIA DO 3.000 °C

Tkanina chroniąca przed wysoką temperaturą, wykonana z włókien szklanych i krzemianowych ze specjalnymi powłokami o różnych składach zapewnia doskonałą ochronę.
Specyfikacje tkaniny definiują: wykończenie przeciwpoślizgowe, właściwości mechaniczne, odporność na ścieranie, nieprzepuszczalność wody itp.
Są one zapewnione dla materiałów o grubości od 0,2 mm do 3,0 mm w klasach wagowych od 200 g/m² do 3000 g/m².
W zależności od zakresu zastosowania JUTEC zapewnia tekstylną ochronę przed wysoką temperaturą do 1600 °C.

Pasty żaroodporne, dostępne także w matach, uzupełniają nasz program do temperatury 3000 °C, zapewniając niezawodną ochronę przy bezpośrednim kontakcie z płomieniami.

 

Pobierz:

KOCE DO OCHRONY PRZED ROZPRYSKAMI

Najprostszą metodą zapobiegania pożarom podczas spawania lub cięcia ściernicami jest przykrycie palnych obszarów klasyfikowanym kocem JUTEC do ochrony przed rozpryskami. Specjalne powłoki w połączeniu z gęstością i grubością zapewniają odporność na różne obciążenia mechaniczne i gwarantują ochronę do 1300 °C.

KURTYNY SPAWALNICZE

Podczas spawania i cięcia ściernicą występuje niebezpieczeństwo spowodowania ukrytych pożarów tlących w niechronionym otoczeniu przez iskry, krople spawów, odpryski spod ściernicy. Konieczne jest wykluczenie tego niebezpieczeństwa. Ponadto należy bezwzględnie chronić przed oślepieniem niezaangażowanych pracowników.

Przystępną ochronę miejsca pracy można zapewnić do temperatury 1300 °C przez tkaniny różnej jakości. Nasze kurtyny są produkowane w dowolnych długościach i szerokościach, również w postaci pasków z przezroczystymi fragmentami lub bez nich. Ich zawieszanie jest możliwe na zaczepach, uszach, pętlach, pierścieniach oraz zatrzaskach.

POKROWCE OCHRONNE

Maszyny, silniki, szafy sterownicze oraz agregaty itp. są całkowicie zakrywane. Dopasowane i indywidualne pokrowce JUTEC są stosowane przy różnych nowych inwestycjach oraz do przeprowadzania remontów. Chronią one przed rozpryskami przy spawaniu oraz przed iskrzeniem i pozwalają uniknąć kosztownych demontaży.
Przy budowie okrętów lub elektrowni itp. mogą być zamontowane gotowe lakierowane części, mimo że w pobliżu będą  jeszcze wykonywane prace spawalnicze bądź cięcie ściernicami. Dodatkowo produkujemy ochrony węży, rur i kabli.

JESZCZE WIĘCEJ OCHRONY PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ

Nasze pole działania w zakresie ochrony przed wysoką temperaturą jest tak zróżnicowane, że tylko wspólnie z klientami możliwe jest uzyskanie maksymalnego bezpieczeństwa. W oparciu o tę współpracę opracowujemy rozwiązania problemów i codziennie rozszerzamy spektrum naszych usług. Poniższe grupy produktów to tylko niektóre przykłady obecnych możliwości. Prosimy skorzystać z tych inspiracji i naszych kompetencji.

PODUSZKI DLA SPAWACZY

Poduszki dla spawaczy służą jako podkładki pod kolana oraz poduszki do siedzenia w głębokich lub ciasnych obszarach pracy. Chronią one przy pracy w gorących zbiornikach lub przy wysokiej temperaturze podłoża.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji zagwarantowana jest ochrona przy temperaturze podłoża do 500 °C.

MATY DO BUDOWY RUROCIĄGÓW

Są one znane jako maty do przykrywania spawów podczas budowy rurociągów. Taki sposób przykrycia chroni spaw przed zbyt szybkim wystygnięciem. Mata nie pozwala na występowanie pęknięć naprężeniowych, zapewniając ochronę przed wilgocią i zimnem. Można umieścić chronioną rurę w ziemi.

Dostępne są różne systemy zamknięć oraz długości i szerokości.

MATA ODLEWNICZA

Ten typ mat jest stosowany zarówno jako podkładka, jak i do przykrywania wyrobów odlewniczych. W przypadku odlewów wielkogabarytowych z kilkoma otworami można wykorzystać maty do ich zamykania.

Zaleta: zapewnione jest wolniejsze stygnięcie, a przerwanie procesu ogrzewania zapewnia oszczędności kosztów.

MATA PRZECIWOGNIOWA

Te maty pochłaniają temperaturę do 3000 °C, występujące podczas spawania, lutowania lub cięcia, nie przepuszczając ciepła do podłoża. Dzięki temu prace spawalnicze i lutownicze stają się bezpieczniejsze, a otoczenie jest chronione przed uszkodzeniami.

PASTA PRZECIWOGNIOWA

Opracowane przez nas pasty doskonale nadają się do spawania i lutowania np. przewodów grzewczych w temperaturze do 3000 °C. Pasta zapobiega przepływowi ciepła w obrabianym materiale. Dotyczy to również obróbki blach cienkich i bardzo cienkich, przy czym wystarczające jest naniesienie pasty po jednej stronie.

KOC GAŚNICZY

Koc gaśniczy zgodny z DIN EN 1869 gasi pożary poprzez uniemożliwienie dostępu tlenu. Stanowi on podstawowe wyposażenie stanowisk pracy zagrożonych pożarem. Wygodne użycie gwarantują uchwyty kieszeniowe oraz specjalny sposób złożenia. Nadaje się do owijania płonących osób. Konieczny do tłumienia pożarów w fazie powstawania.