NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DO OCHRONY LUDZI I MASZYN PRZED PROMIENIOWAMIEM LASEROWYM

Nowe technologie, nowe wyzwania, nowe rozwiązania JUTEC!

Przy korzystaniu z laserów należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Maszyny, ich otoczenie i przede wszystkim ludzi należy chronić przed promieniami lasera.

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM LASEROWYM STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

Od października 2010 roku „Rozporządzenie o sztucznym promieniowaniu optycznym” (OStrV) definiuje: „promieniowanie optyczne to każde promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie długości fali od 100 nm do 1 mm” (OStrV BMdJ 7.2010).
Spektrum promieniowania optycznego jest podzielone na promieniowanie ultrafioletowe (100–400 nm), widzialne światło (380–780 nm) i promieniowanie podczerwone (780 nm–1 mm ).

Rozporządzenie dotyczy przede wszystkim ochrony oczu i skóry przed niebezpieczeństwem. Zobowiązuje ono do fachowej oceny zagrożeń i wdrożenia odpowiednich przedsięwzięć ochronnych wszędzie tam, gdzie wykonywane są prace przy użyciu laserów ręcznych klasy 3B, 3R i 4 (§ 3 OStrV).

ROZPRASZANIE SKUPIONEJ ENERGII

Wyposażenie ochrony osobistej (PPE) i przedsięwzięcia techniczne w miejscu pracy chronią przed promieniowaniem laserowym. JUTEC produkuje odpowiednią odzież ochronną, rękawice, ochronę twarzy oraz kurtyny ochronne i osłony maszyn.

Pobierz:

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PROMIENIOWANIEM LASEROWYM

Rękawice JUTEC chroniące przed promieniowaniem laserowym są testowane i certyfikowane pod kątem odporności na takie promieniowanie. Rękawice powlekane węglem zapewniają klasę ochronności do P8. Do prac z mniejszymi laserami wystarczają produkty z klasą ochronności P5. Prosimy o kontakt z nami lub z właściwym pełnomocnikiem ds. ochrony przed promieniowaniem laserowym!

UBIÓR OCHRONNY PRZED PROMIENIOWANIEM LASEROWYM

Pełnomocnik ds. ochrony przed promieniowaniem laserowym definiuje wymaganą klasę ochronności ubioru, aby zagwarantować bezpieczną pracę przy użyciu różnych typów laserów. Aby zapewnić ochronę przed naświetlaniem laserowym, w zależności od zakresu zastosowania dostępne są ubrania z podszewką i bez.

KURTYNY OCHRONNE I OSŁONY MASZYN

Odpowiednio do wymagań klienta i potrzeb danego zastosowania JUTEC wyposaża wykonane na miarę kurtyny ochronne i osłony z zamknięciem na rzepy, pierścienie lub oczka.

Kurtyny ochronne niezawodnie osłaniają pracowników poza kabiną: na zewnątrz nie wydostaje się żadne promieniowanie. Ważne! Należy zapobiegać odbiciom!

JUTEC produkuje osłony maszyn na miarę i dokładnie według wymagań klienta. Zapewniają one ochronę węży, kabli, instalacji odciągowych oraz podobnych urządzeń przed promieniowaniem laserowym.