Certifikováno

Váš partner pro bezpečnost!

Bezpečnost a kvalita více než 30 let.

Naši zákazníci po celém světě mají z této zkušenosti prospěch. Na nové výzvy reagujeme flexibilně a rychle. Asi 100 zaměstnanců zastupuje kompetence a know-how. V sídle naší severoněmecké společnosti u bran Oldenburg nabízíme nejmodernější pracovní podmínky a výrobní procesy. Ve výrobní hale o rozloze 5000 metrů čtverečních se zde vyrábějí oblasti tepelné ochrany, bezpečnosti práce, izolační technologie, laserové ochrany, ochrany zdraví a ochrany baterií.

Díky spolupráci s renomovanými certifikačními orgány nabízíme vám a vašim zaměstnancům jistotu požadovanou sdružením pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů. Získáte nejen certifikáty, certifikáty přezkoušení typu a prohlášení o shodě, ale také kontrolní seznamy a hodnocení pro:

✓ Analýza pracoviště
✓ Analýza rizik
✓ Testovací protokoly
✓ Analýza nebezpečí
✓ Analýza potřeb

Tyto procesy zajišťujeme systémem managementu jakosti podle DIN EN ISO 9001: 2015 a navíc produkcí podle modulu D nařízení o OOP (EU) 2016/425 a modulu D směrnice 2014/90/EU pro námořní zařízení.

Nejdůležitějším ochranným opatřením jsou certifikované osobní ochranné prostředky (OOP) od JUTEC.

Certifikované zabezpečení

Nabízíme zabezpečení požadované sdružením pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů:
✓ Označení CE
✓ Označení KAT
✓ Prohlášení o shodě
✓ a mnoho dalšího!
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou opatření na ochranu zaměstnanců před nebezpečím zdraví a bezpečnosti při práci. Cílem je prevence úrazů a nejvyšší možná ochrana zaměstnanců. Věnujte pozornost následujícímu označení na OOP:
je označení podle práva EU pro určité výrobky ve spojení s bezpečností výrobku. Připojením označení CE výrobci potvrzují, že jejich výrobky splňují příslušné evropské směrnice.
Podle evropského nařízení o osobních ochranných prostředcích (2016/425) jsou ochranné rukavice, stejně jako ostatní osobní ochranné prostředky, rozděleny do tří kategorií.

Prohlášením o shodě výrobce potvrzuje, že výrobek, který uvedl na trh, splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost všech příslušných evropských směrnic, tj. Vyhovuje jim. Prohlášení o shodě je základem pro označení CE odpovídajícího výrobku.

Tento certifikát dokazuje, že prototyp je v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (osobní ochranné prostředky 2016/425).

Pozor: Certifikace látky nenahrazuje certifikát o přezkoušení typu! Úplná certifikace vyžaduje oba certifikáty.

Informace výrobce o OOP musí být uživateli poskytnuty v jeho národním jazyce písemně nebo stažením.

Jsou vyžadovány následující údaje:

  • Jméno a úplná adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce
  • Označování produktů
  • Informace o dostupných velikostech
  • Odkaz na příslušné evropské normy
  • Piktogramy, které označují třídu nebezpečnosti
  • Pokyny k čištění

Podle nařízení o OOP 2016/425 je na etiketě „produktů kategorie III“ povinný následující obsah a informace:

Kontaktovat

Jsme tu pro vás

Pondělí - čtvrtek SEČ
07: 30 hodiny - 17: 00 hodiny
Pátek SEČ
07: 30 hodiny - 15: 30 hodiny







    Vaše údaje z tohoto formuláře ukládáme za účelem zpracování požadavku a pro případné doplňující otázky. Nebude použit k žádnému jinému účelu ani předán třetím stranám. Můžete najít další informace o ochraně údajů " tady.

    Přejděte na začátek