Сертифициран

Вашият партньор за сигурност!

Безопасност и качество повече от 30 години.

Нашите клиенти по целия свят се възползват от това преживяване. Ние реагираме на нови предизвикателства с гъвкавост и бързина. Около 100 служители представляват компетентност и ноу-хау. В нашата централа в Северна Германия, непосредствено до Олденбург, ние предлагаме най -модерните условия на труд и производствени процеси. Областите на топлозащита, безопасност при работа, изолационни технологии, лазерна защита, защита на здравето и защита на батериите се произвеждат тук в производствено хале от 5000 квадратни метра.

Работейки с реномирани сертифициращи органи, ние предлагаме на вас и вашите служители сигурността, която се изисква от асоциацията за осигуряване на отговорност на работодателите. Вие получавате не само сертификати, сертификати за изпитване на типа и декларации за съответствие, но и контролни списъци и оценки за:

✓ Анализ на работното място
✓ Анализ на риска
✓ Доклади от тестове
✓ Анализ на опасностите
✓ Анализ на нуждите

Ние подсигуряваме тези процеси със системата за управление на качеството съгласно DIN EN ISO 9001: 2015 и допълнително тези на производството съгласно модул D от Регламента за лични предпазни средства (ЕС) 2016/425 и модул D от директивата 2014/90/ЕС за морските превози оборудване.

Най -важната защитна мярка са сертифицираните лични предпазни средства (ЛПС) от JUTEC.

Сертифицирана сигурност

Ние предлагаме сигурността, която се изисква от застрахователната асоциация на работодателите:
✓ CE маркировка
✓ Маркировка KAT
✓ Декларация за съответствие
✓ и много повече!
Здравето и безопасността на работното място са мерки за защита на служителите от рискове за здравето и безопасността, свързани с работата. Целта е предотвратяване на злополуки и възможно най -висока защита на служителите. Обърнете внимание на следното етикетиране на ЛПС:
е етикет според законодателството на ЕС за определени продукти във връзка с безопасността на продуктите. Поставяйки маркировката CE, производителите потвърждават, че техните продукти отговарят на приложимите европейски директиви.
Съгласно Европейския регламент за личните предпазни средства (2016/425), защитните ръкавици, както и другите лични предпазни средства, са групирани в три категории.

С декларацията за съответствие производителят потвърждава, че продукт, който е пуснал на пазара, отговаря на основните изисквания за здраве и безопасност на всички съответни европейски директиви, т.е.съответства на тях. Декларацията за съответствие е основата за маркировката CE на съответния продукт.

Този сертификат доказва, че прототип е в съответствие със съответните разпоредби на Регламент (2016/425 Лични предпазни средства).

внимание: Сертификатът за плат не замества сертификата за преглед на типа! Пълното сертифициране изисква и двата сертификата.

Информацията за производителя за ЛПС трябва да бъде предоставена на потребителя на неговия национален език в писмена форма или чрез изтегляне.

Необходими са следните данни:

  • Име и пълен адрес на производителя или негов упълномощен представител
  • Етикетиране на продукти
  • Информация за наличните размери
  • Позоваване на съответните европейски стандарти
  • Пиктограми, които показват класа на опасност
  • Инструкции за почистване

Съгласно Регламента за ЛПС 2016/425, следното съдържание и информация са задължителни върху етикета на „Продукти от категория III“:

контакт

Ние сме тук за вас

Понеделник - четвъртък CET
07:30 - 17:00 ч.
Петък CET
07:30 - 15:30 ч.


    Ние запазваме вашата информация от този формуляр с цел обработване на заявката и за всякакви последващи въпроси. Няма да се използва за други цели или да се предава на трети страни. Можете да намерите допълнителна информация за защита на данните " тук.

    Преминете към Top